01/24 Illustrere poesi med KI

Flere aktiviteter: Hannes studenter i naturfag bruker poesi, illustrert ved hjelp av KI som del av sine tanker om fagets fremtid. 

Diktillustrasjon med KI - HVL, V24

Videre et konferanseinnlegg, der Jon snakket om samme tema (illustrere dikt) med utgangspunkt i elev- og studentarbeider, samt egne forsøk.

I innlegget problematiseres prosessen med å lage bilder. Dette kan skje svært raskt, dersom en går for "første og beste". Det vi gjerne ønsker er en mer skrittvis prosess, der bilde og skrift utvikles sammen.

Med de mer avanserte KI-tjenestene blir utviklingen av bilder nærmest dialogisk, der en skrittvis endrer et bilde til dette blir slik en ønsker. Fremdeles er dette langt fra en ukomplisert prosess, men vi nærmer oss en måte å jobbe med bilder på som i høy grad involverer presist verbalspråk.

Diktillustrasjon med (KI) kunstig intelligens